همسفران مهر
لژیون همسفر نگین_کنگره60
درباره وبلاگ


در حلقه مهر گرد هم جمع امده ایم تا به اشتراک بگذاریم روشنایی و نور را. نوری که ریشه در ظلمت دارد، نوری که احیا میکند، نوری که میرهاند...
امید است که بتوانیم با اموزش علم بزرگ کنگره60 سهم کوچکی در زمینه درمان اعتیادو رهایی از بند اهریمن داشته باشیم

مدیر وبلاگ : همسفر نگین
جمعه 15 دی 1396 :: نویسنده : همسفر زهرا
به نام قدرت مطلق

درتاریخ ۱۱ دی ما ۹۶ لژیون همسفران مهر با استادی خانم نگین ودستور جلسه سی دی "کلسیم" اغاز به کار نمود.
درابتداخانم نگین فرمودند:خدارا شاکرم که اجازه دارم در کنگره حضور داشته باشم وامیدوارم حالتان خوب باشد ....

به نام قدرت مطلق

امروز سعادتی بود که کمک راهنمای عزیزم خانم مرجان را ببینم.انسان گرچه هم کمک راهنما باشد اما هنگامی که کمک راهنمایش را می بیند تازه میفهمد که چقدر نیاز به اموزش دارد وچقدر نیاز به حرکت دارد ونیاز دارد به ان کارهایی که راهنما توقع دارد.انشاءا.... من هم شما را در جایگاه کمک راهنمایی ببینم تا حس وحالی که ما داریم را شما هم به وضوح تمام حس نمایید.

لازم است چند نکته را به شما بگویم:یکی از نکاتی که مدنظرم بوده وخانم مرجان عزیزم هم به ان اشاره نمودند،بحث احترام در کنگره وبیان وکلام بود که خیلی موضوع مهمی است.ماقبلا هم سی دی هایی را از اقای مهندس شنیدیم که در مورد بیان صحبت میکردند واین زبانی که در اختیار شما قرار دارد باید بدانید که به چه نحوی از ان استفاده کرده وچه کلماتی باید از دهان شما خارج شود.این صحبت من ،امروز خیلی مرتبط با وادی هفتم میباشد.اینکه شما چگونه صحبت کنید موضوع بسار مهمی است،لیکن متاسفانه خیلی وقتها در کنگره میبینیم که کسانی که اموزش دیده اند وکسانی که خدمت میکنند،یا بچه های سفر دومی؛ اما هنوز در صحبت کردنها یشان؛رفتارهای قبل کنگره به شدت وجود دارد.

اینکه یکنفر صحبت میکند وبا صحبت کردنش خدای ناکرده کلماتی را به کار میبرد که دیگران را ناراحت کند بسیار عمل ضدارزشی را انجام داده است؛شاید الان من صحبتی را که دارم انجام میدهم ؛چیز خاص وبدی نباشد.مادر کنگره حتی اداب معاشرتهای حرف زدن را هم یاد گرفتیم واما چقدر اهمیت دارد که حواسمان باشد چه کلمات وکلامی از دهانمان خارج میشود.شاید در کنگره عبارتهایی به کار ببرد که دیگران ناراحت شوند وما گر چه نقاط مشترک وهمدردی داریم:اما خیلی وقتها من خبر از نقطه تحمل طرف مقابلم ندارم ونمیدانم چقدر ناراحت است وچقدر اسیب دیده است ویا گره دارد وشاید یک کلمه گفته واو ناراحت شود؛اما من میبینم افرادی که به خود حق اظهار نظر میدهند ویا سوال خصوصی میپرسند ودر مورد مسائل شخصی خود صحبت میکنند ویادر مورد نحوه پوشش ....واینها چیزهایست که یاد گرفتیم وما در کنگره در مورد کوچکترین نکات زندگی یاد گرفتیم؛حتی در مورد نحوه غذا خوردن واینکه چگونه قاشق وچنگال دست بگیریم؛پس چرا هنوز نمیتوانیم خیلی از موارد را رعایت کنیم.

اعضاءکنگره به احترام گذاشتن به همدیگر ودرست صحبت کردن با همدیگر بسیار نیاز دارند؛فرقی نمیکند من کمک راهنما یا رهجو باشم؛وقتی کسی یک روز زودتر از شما به کنگره می اید باید به او احترام بگذارید،چون پیشکسوت است چه شال داشته یا نداشته باشید باید به کمک راهنماها احترام بگذارید وفرقی نمیکند از شما بزرگتر یا کوچکتر باشند.

ماهمه در اینجا داریم اموزش میبینیم وکجا بهتر از اینجا که ما این اموزشها را عملی کنیم.به فرمایش اقای مهندس تکامل همیشه در جمع صورت میگیرد.من اگر منیت داشته وحتی  در سلام کردن گیر هستم این یعنی گره  وگره ها اینجا رو میاید.خانم مرجان هم تاکید داشتند که بچه ها باید به هم احترام بگذارند؛فارغ از اینکه کمک راهنما هستند یا نیستند وفارغ از بحث سن وسال وفارغ از اینکه کمک راهنما هستند یا نیستند.پس مواظب برخوردها ورفتارها وحرف زدنتان باشید وخیلی مهم است که چه کلامی از دهان خارج میشود.شما بایستی اینقدر شفاف وبا احترام صحبت کنید که لازم به عذرخواهی نباشد ویا گفتن اینکه منظور من این نبود؛یا همینطوری گفتم وقصدخاصی نداشتم و....واین فرمول را باید بین تمام قسمتهای مختلف زندگی رعایت کنید.تاوقتی کسی از ما نظر نخواسته ؛نظر ندهید یا وقتی دو نفر از شما در مورد بحثی نظر نخواسته اند؛ نظر ندهید.شما میبینید که اقای مهندس هر هفته در مورد موضوعی صحبت میکنند که در ان بحث اداب ومعاشرت است.همین هفته قبل در مورد مثلث فضولی یاد گرفتیم.قرار نیست که هر چه اقای مهندس میگویند فقط نوشته وگوش دهیم.من خودم وقتی سی دی گوش میدهم به این فکر نمیکتم که حفظ کنم وبرای شما بگویم؛گوش میدهم که ببینم چه دارم یاد میگیرم ،من هم رهجوام وباید اموزشهایم را عملی کنم وخیلی مهم است که این موضوع را از شما ببینم

من الگوی شما هستم وشما الگوی نسلهای بعدی که میخواهید از خود به جای بگذارید  وان کمک راهنماها واستادانی که قرار است از شما به جای گذاشته شود ودر خانواده هم اگر من به همسرم میگویم باید با من درست صحبت کنی؛باید خودم اول درست صحبت کنم وببینم من چقدر به او احترام گذاشته وچقدر کلماتم را جمع میبندم. واین کلمات یعنی من قدر زحمات شما را میدانم.

نکته بعد اینکه شما وقتی از جلسه میروید باید از مرزبانی خداحافظی کنید وبابت امنیت وجلسه خوبی که برگزار شده وخصوصا که در جمع وبا دیگرانید وبدانید که در کجاها حریم خصوصی است ونبایدوارد بشوید  وزمانی است که باید اموزشها را عملی کنید وگرنه کیفیت زندگی ما با دانستن تنها تغییر نمی کند.

در ادامه خانم مرضیه پیام خواندند:

"پیام برای کسانیکه به دنیای تازه قدم نهاده وبه خویش خویشتن توجه مینمایند.برشما واجب وضروری است که از سخن به نقطه عمل حرکت بنمایید وبر زمین وسماءتوجه کنید. بااندیشه ژرف خود به رحمت ماورا ایمان راسخ داشته باشیم و بدانید که پاداش شما،‌دست همیاری شما‌ را خواهد داد آنگاه بذر نیکو بکار و یا تخم یا دانه با ارزش،هم قوت کافی و هم سایبان هایتان افراشته خواهد شد.پس آن کنید که فرمان است.

سپس از خانم مرضیه بخاطر اتمام دوره ی دبیری تشکر شده و با آراء دوستان و قرعه کشی ابتدا خانم مریم برای چهارده جلسه ی اول و سپس خانم سارا جهت چهارده جلسه بعدی انتخاب شدند.

سپس نکات مهم سی دی کلسیم توسط خانمها طیبه ومرضیه مشارکت شد.

خانم نگین در ادامه مشارکت دوستان فرمودند:

با سی دی هدی قبلی اقای مهندس متوجه شدیم که چقدر اهمیت دارد که از نظر جسمی سالم باشیم.ما از قدیم هم شنیده ایم که عقل سالم در بدن سالم است .یعنی کسی از جهان بینی وروان خوبی میتواند برخوردار باشد که جسم سالم داشته باشد،مخصوصا خانمها؛ شما خودتان دقت کرده اید در مواردی که بدنمان ضعیف است ،قدرت ذهنی وتصمیم گیری ما هم کاهش پیدا میکند وعصبی میشویم وحساس شده وبی حوصله میگردیم .خانمها سکاندار کشتی زندگی هستند وکاملا مسولیت اینکه چه تغذیه ای مسافر وبچه هایتان داشته باشند را دارید پس جسم سالم بسیار اهمیت دارد.امروز دستور جلسه جهان بینی ورزش بود وانقدر سلامتی جسم اهمیت دارد که یک هفته در مورد ورزش صحبت میکنند وبابتش دستور جلسه میگذارند.باید به شدت مراقب نوع تغذیه تان باشید وبایستی طبع شما وخانواده مشخص شود.مثلا اگر طبعتان سرد باشد باید از مصلح در غذاها یتان استفاده کنید.مثال سوار وسوارکار که در کتاب ۶۰ درجه صحبت شده؛اگر سوارکار خوبی باشید اما اسبی که سوار ان شده ای بلنگد،هیچگاه تورا به مقصد نمیرساند.خیلی وقتها ما مشکلات جسمی داریم مانند بدن درد،عضله درد وضعف ماهیچه و....اینها تماما روی سیستم اعصاب وجهان بینی ما اثر میگذارد؛پس واقعا اهمیت دارد که چه چیزهایی مصرف میکنیم.با وضعیت الان ؛شما وقتی به یک سوپر مارکت بروید همه چیز بسته بندی است،حتی سبزی خوردن وانواع کنسروها و...اینها هیچکدام برای بدن مفید نیستند.باید برای اشپزی وقت بگذارید ومواد غذایی تازه باشد.درهفته دوبار غذایی بخورید که لوبیا وعدس دران باشد مثل خوراک لوبیا وخوراک عدس که البته بایستی نفخ ان را هم با خیس کردن گرفته باشید.به شدت مراقب تغذیه تان باشید،گوشت وشیر وماست همگی باید تازه باشد.حتما "دی سپ"را بخورید.

من خودم با خوردن دی سپ سیستم ایمنی بدنم تغییر کرده است ونسبت به سرماخوردگی مقاومتر شده ام.در غداها قلم استفاده کنید که چربی مناسبی هم دارد.

اقای مهندس فرموده اند ما همیشه به دنبال این هستیم که اضافه وزن نداشته باشیم ،اما اگر تغذیه درست وتحرک داشته باشید هیچگاه قرار نیست اضافه وزن داشته باشید.

کسی میتواند از نظر روان وجهان بینی در وضعیت متعادل باشد که جسم متعادل داشته باشد ،یعنی اگر سی دی بخوانید وروی جهان بینی کار کنید و ان متعادل هم داشته باشی اما وضعیت جسمی متعادلی نداشته باشید به تعادل نمیرسید،خیلی  از بیماریهای جسمی روی روان اثر میگذارد.بچه های سفر اولی خیلی مهم است که چه چیزهایی به خورد خانواده میدهید.غذاهای سرد پادرد وبدن درد میاورند.

سپس خانم مرضیه در مشارکت خود خاطرنشان کردند که در مورد ویتامین D2که اقای مهندس برای بدن لازم وضروری میدانند؛من خودم دنبه وچربی گوشت را چرخ کرده ودر غذاها برای سرخ کردن پیاز از ان استفاده میکنم ویا میتوان دنبه را ابتدا اب کرده وتبدیل به روغن کرده وسپس استفاده کرد.

خانم نگین درادامه فرمودند:

ازکنجد در سالادها یا برای سرخ کردن کوکو وپاشیدن روی ان استفاده نمایید.نارگیل را پودر کرده وروی خرما باکنجد سفید بپاشید. خرما را جزو لاینفک زندگیتان بدانید وشما میتوانید با مقداری خلاقیت ،تنوع بسیار داشته باشید ومزه غذاهایتان هم خوب باشد.سبوس گندم وبرنج گرفته ودر سوپها وکتلتها استفاده کنید.انواع سبزی سالاد را در غذا با تنوع بگنجانید ولازم به استفاده از مواد گران هم نیست،انگاه متوجه تغییر در سیستم ایکس در بدنتان میشوید.

در قسمت دوم سی دی  اقای مهندس از خویش خویشتن صحبت میکنند وخویشتن یعنی نفس وخویش چیزی که در کنار نفس  قرار میگیرد ودر واقع میتوان از روح استفاده کرد که کار الهام والقاءمثبت توسط روح اتفاق می افتد.

چقدر تجربه این را دا رید که حرفهایی بزنید که بتوانید اول خود عمل کنید وبه مرحله اجرا در بیاورید.میدانید دیگران چقدر میتوانند بفهمند که شما ایا حرفهایتان را که میزنید را عملی کرده ایید یانه؟من هر گاه چیزی به ذهنم میرسد که بعدا میخواهم بیایم در لژیون در موردش حرف بزنم؛از خود سوال میکنم که چقدر اجرایش کرده ام واگر غیر از این باشد،شما فقط شنیده وبعد فراموش میکنید.چون شما باید حس اینکه من عمل میکنم را از من دریافت کنید ما درحرف زدن با دیگران خیلی سخن ورهای خوبی هستیم،مدام داریم به دیگران راهکار میدهیم؛اما چقدر خودمان عمل میکنیم.من خیلی وقتها که دوستانم زنگ میزنند ودر مورد مشکلات با همسر ،چیزی را که تجربه نکرده ام ؛میگویند را راهکار نمیدهم واگر هم بخواهم بگویم اینکار را انجام بده،قبلش فکر میکنم.

اقای مهندس میفرمایند از حرف تا نقطه عمل فاصله زیاد است.پس ما باید اموزشهایمان را عملی کنیم .ما یک گنجینه اطلاعاتیم.چیزی که در زندگی ما تاثیر گذار است میزان عملهای ماست وعمل است که برای انسان اعتبار وقدرت ایجاد میکند نه حرف ؛من اگر ببینم مدام اموزشهایم را دارم اجرا میکنم ،قدرت میگیرم.حال چقدر من خودم عمل میکنم که انتظار دارم مسافرم عمل کند.اقای مهندس میفرمایند ما سه تا پله داریم:پندار نیک که ما میگوییم پندار سالم.ما قید سالم میگذاریم چون قرار است با پندار سالم،گفتار سالم  وکردارسالم به مقصد برسیم.

کسیکه در گفتارش هنوز عملش سالم نیست ،ممکن است خیلی زخم زبان بزند وبگویند ؛این دلش صاف است،مگر میشود؟زبان از قلب نشات میگیرد،کسیکه در گفتار هنوز بلد نیست ودستش را روی زخم دیگران گذاشته ویا دیگران را از استانه تحمل گذرانده وبه اشوب میرساند،او هنوز پندار درستی ندارد ودر گفتار واندیشه مشکل دارد.ما زخم وگره دیگران را اطلاع نداریم.

ماچه میدانیم ادمهای اطرافمان چقدر زجر کشیده وچه دردها تحمل کرده اند،بعد من یک کلمه میگویم وبعد میگم من که چیزی نگفتم ،چرا حالش بد شد.من که قسمتی از زندگی شما را میدانم وان اعتیاد است ولی نمیدانم که دیگر چه بلاهایی سرتان امده وبعد بیایم حرفی بزنم که طرف را از نقطه تحملش خارج کنم واو را به استانه اشوب بکشانم وبعد بگویم ببخشید من منظوری نداشتم،توحتما در پندارت مشکل داری،حتما در اندیشه ات مشکل داری.خراب کردن حال دیگران هنر نیست .پس این سه تا پله را در کنگره میگذرانیم؛پندار وگفتار وکردار سالم وبعد این سه تا نیاز به عمل دارد ونه فقط نیاز به اموزش گرفتن وامیدوارم نکاتی را که در سی دی گفته شده وبه ان فکر کنید.

سپس دوستان در مورد  پرسش جلسه قبل در ارتباط با مسیرهای اشتباهی که در زندگی انتخاب کردند مشارکت نمودند.

پس از مشارکت دوستان خانم نگین فرمودند:

ما در کنگره خیلی خوب یاد گرفتیم که اضداد تکانه هستند برای جهان هستی.شما الان اشتباهاتی  داشتید ومیدانید که دیگر انجامشان نمیدهید،پس خود راببخشید.چیزی که اهمیت دارد این است که دنبال این نباشید که چرا من این کارها را کردم.شما یکسری مسیرهای اشتباهی رفتید اما نتیجه ان شد که به کنگره امدید.

چه چیز ما را قوی کرده،دردها و خطاهایمان ،اینکه من دیدم کجا اشتباه کردم؛این که من بگردم ورد پای خودم ومشکلم را پیدا کنم ودیگر تکرارش نکنم.خود را ببخشید.سرزنش کردن خود فقط شما را ضعیف وضعیف تر میکند.

یکی از اضلاع مثلث فردی که اسیب دیده این است که مدام احساس گناه میکند.در مقابل ضلع احساس معصومیت ؛احساس گناه است.اشتباهات گذشته را مسلما تاوان داده ودارید میدهید.

انسان تنها موجودیست که این اختیار را دارد که مسیرهای زندگیش را درست کند.شما در اشتباهاتتان فهمیدید که قضاوت یک کار ضدارزشی وبدی است.وقتی از دست خود عصبانی میشوید،شاید از خود ناامید شوید.خود را ببخشید.این اشتباهات شما را قوی میکند.الان ببینید در حق بچه هایتان چه کار مفیدی میتوانید انجام دهید.اگر از خود متنفر باشید نمی توانید خود را بابت خطاها واشتباهات  ببخشید.پس اینک مسیرهای اشتباهی مرا قوی کرده ودیگر تکرارش نمیکنیم.

حرف زدن شما نوعی انتخاب مسیر است.شما با حرف زدنتان میتوانید طوفان به پا کنید یا  صلح وارامش به پا کنید.یک وقت یک مسئله خیلی کوچک است اما نمیدانم با حرف زدنم طرف را نابود میکنم یا حرفی به مسافرم میزنم که جنگ میشود در صورتیکه اگر فکر کرده بودم،عواقبش را بررسی میکردم.

در پایان با دعای دوستان لژیون پایان یافت.

تکلیف جلسه اینده:

۱-سی دی پاداش

۲-ادامه وادی هفتم

نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره 60،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 دی 1396 07:15 ق.ظ
ممنونم از خانم نگین واقعا مطالبتون آموزنده س.تشکر از خانم زهرا
شنبه 16 دی 1396 06:21 ب.ظ
خدا قوت به نگین عزیزم.....
از صحبت های زیبات بسیار آموختم.....
و تشکر و سپاس فراوان از همسفر زهرای عزیز به خاطر نوشتن این گزارش جامع و کامل....
برکت این خدمت های عاشقانه، بدرقه ی راهتان
شنبه 16 دی 1396 02:18 ب.ظ
با عرض سلام وخدا قوت .خانم نگین خیلی عالی وخوب بود.
جمعه 15 دی 1396 09:37 ق.ظ
خدا قوت خانم زهرا عزیز
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :