همسفران مهر
لژیون همسفر نگین_کنگره60
درباره وبلاگ


در حلقه مهر گرد هم جمع امده ایم تا به اشتراک بگذاریم روشنایی و نور را. نوری که ریشه در ظلمت دارد، نوری که احیا میکند، نوری که میرهاند...
امید است که بتوانیم با اموزش علم بزرگ کنگره60 سهم کوچکی در زمینه درمان اعتیادو رهایی از بند اهریمن داشته باشیم

مدیر وبلاگ : همسفر نگین

گزارش دستور جلسه لژیون : 

این لژیون در روز دوشنبه 6/6/96 ساعت 17:45 دقیقه شروع شد

خانم نگین بعد از سلام سخنان خود را چنین آغاز کرد:

خداراشکر که شمارا می بینم ، امیدوارم حالتون خوب باشد و هفته ی خوبی سپری کرده باشید و با تمام قوا توانسته باشید ، روی خودتان در مورد دستور جلسه قضاوت و جهالت کار کرده باشید 

خیلی وقت ها میگوئیم من که قضاوت نمی کنم ، و زمانی است که  قضاوتهامون از مرحله حرف زدن به مرحله ذهنی رسیده است . این خیلی خوبه ، خودش یک ویژگی بزرگی است .

و زمانی هم که قضاوت را به زبان نمی آورید و در ذهنتان است این هم یک نوعی از قضاوت است . فرقی ندارد ، و میگوئیم قضاوت کردن مساوی است با جهالت ، یعنی از روی جهلمان قضاوت میکنیم همینکه کسی با دیده هاش در مورد دیگران حکم صادر میکنند  این کافیست و این قضاوت است حالا چه به زبان بیاورد و یا در دهنش باشد .

حالا امیدوارم که خوب فکر کنید بعضی ها تو جمعی می نشینند و قضاوت میکنند و تو پیش خودت میگویی که خداراشکر که من قضاوت نمیکنم ، ولی همین که تو ذهنت داری در مورد آنها قضاوت میکنی این هم یه نوع  قضاوت است ما کاملا میگوئیم  قضاوت ممنوع است  قضاوت از نوع مثلث جهالت است و یک وقتهایی از روی منیت قضاوت می کنم و فکر میکنم که من خیلی بهتر از دیگران میتوانم ، ببینم ، بشنوم ، تصمیم بگیرم ، و در مورد آنها قضاوت کنم

این جماه دکتر علی شریعتی خیلی جالب است و نکات مهمی در آن وجود دارد زمانی میتوانی در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنی که کفش های او را پایت کرده باشی

چیزی که خیلی خیلی برای من اهمیت دارد و مهم است اینکه معمول آدمها از اینکه ممورد قضاوت قرار بگیرند شاکی هستند و میتوانم بگویم اگر در مورد قضاوت دیگران قرار میگیرید بدانید حتما جایی شما در مورد کسی قضاوت نا بجا کرده اید این قانون عمل و عکس العمل است هیچ چیزی در این کائنات و طبیعت اتفاقی نیست ، من نگین اتفاقی شمارا قضاوت نا بجا نمیکنم .

پس چه زمانی قضاوت میکنم ؟ :

زمانی که شما کسی را قضاوت نابجا کرده باشید هر وقت مورد قضاوت قرار گرفتید دردتون نگیره ، چون قضاوت کردی که مورد قضاوت دیگران قرار گرفتی  چه قضاوت ذهنی یا عملی  همه اتفاقاتی که میافتد دو تا سر دارد که یک سرش در درون شماست و یک سر آن بیرون است حال شمائید که دارید سر بیرونی را کنترل می کنید یعنی اگر آن سری که درون شماست قطع شود سر بیرونی هم قطع می شود و از بین میرود خیلی وقتها این  سر درونی شما یا قوت تمام وجود دارد حالا هی بگرد دنبال آن بیرون که خدایا چرا این اتفاقات برای من می افتد و کارهای من چرا گره میخورد و هزار چرای دیگر به دلیل اینکه یک سر درونی قوی وجود دارد و تو نمیتونی پیدایش کنی بنابراین تک تک این دستور جلسه ها برای این نیست که ما روز دوشنبه بیایم و دست بگیریم و مشارکت کنیم قضیه این است که آن هفته را به دستور جلسه اختصاص بدهیم و در درون خودتان بروید و ببینید شما وضعیتتان در مورد دستور جلسه چی هست  یعنی حق نداریم در مورد دیگران مثل پدر – مادر – خواهر – برادر و یا همسرمان قضاوت کنیم ، همانطور که اقای مهندس میفرمایند : که هر کسی آرشیوی دارد برای خودش از روز ازل ما هیچ کداممان از آرشیو های همدیگر خبر نداریم ، مثلا میگویند  فلانی خوشبخت شده  میگویند : مردم شانس دارند ، خدا شانس بده ، مردم چه شانس و اقبال هایی دارند و یا میگویند فلانی بد بخت شده میگویند حقت حق اونِ ، در این مواقع هر جمله ای که به زبان می آوریم باید تن و بدنمان بلرزد که کی نوبت منِ که بدبخت بشوم ، یا اتفاقات بدی بیوفتد تا دیگران مرا مورد قضاوت قرار بدهند و آقای مهندس می فرمایند کسی که از خوشحالی دیگران ناراحت میشود و یا از موفقیت های دیگران ناراحت میشود ، اینها ادمهای بیمار هستند

امام صادق (ع) میفرمایند : اگر کسی را به گناهی سرزنش کردی نمی میری تا خودتان هم به آن گناه مبتلا شوی و خودت هم آن درد را تجربه کنی .

ما حافظه هایمان کوتاه مدت است و یادمان میرود که کی و کجا قضاوت کردیم و بعد میگوئیم خدایا چرا با من اینجوری میکنی چرا من را در این شرایط قرار دادی چرا من اینقدر گره در زندگی دارم ...

وقتی یک عمل ضد ارزشی انجام میدهیم مثل این است که تو یک چک سفید امضا دادی دست دیگران   و این چه زمانی به اجرا گذاشته میشود ؟ الله و اعلم  و کی تو تاوان اشتباهات را پس می دهی ولی حتما پس میدهی رد خور ندارد

 خانم نگین در ادامه چنین ادامه داد یکی از نزدیکانم همیشه دیگران را به آستانه ی آشوب می رساند و وقتی طرف میگوید چرا اینجوری میکنی ، چرا چیزی میگویی که آدم ناراحت میشه، او میگوید من یک کلمه گفتم حالا این یک کلمه تو را اذیت کرد و همیشه این کار را انجام می دهد از نظر ما اصلا چیزی نیست و به نظر خودمان کاری انجام نمی دهیم و ادعای ما بر این است که ما حرف خاصی نزدیم و می گوییم حالا دیگه طرف خودش به هم ریخته و به من مربوط نیست، نه اینطور نیست آن چک سفید امضا را تو مبلغ نمی نویسی، اون است که هر قیمتی بخواهد می نویسد.

همسفر خانم مهلا به من چند سال پیش یک قضاوتی در مورد کسی کردم مه این بلا ، دقیقا یک سال بعد نیز سر خودم آمد و من این قضاوت را کردم و بعد به حدیث امام صادق رسیدم آیا حالا چون موقعیت طرف را درک کردم باید بروم و از او حلالیت بطلبم و به او بگویم که من او را قضاوت کردم با نه؟

و در ادامه خانم نگین فرمودند من با یکی از دوستام که در دوره فوق لیسانس هم دوره بودیم و او بک برادر مصرف کننده داشت قضاوت کردم و این شد که در کنار یک برادر مصرف کننده قرار گرفتم و وقتی به کنگره آمدم بعد از چند جلسه ای که در لژیون خانم مرجان قرار گرفتم از او سوال کردم که شما می فرمایید به مادرها که این بچه های مصرف کننده روزی شما هستند.

ولی مهدی که فرزند من نیست، پس چرا روزی من شده و باید در کنار یک برادر مصرف کننده باشم، خانم مرجان فرمودند:

نگین، برو بگرد ببین چی پیدا میکنی شاید یک جایی قضاوت کرده ای که فلانی چگونه میتواند با یک برادر مصرف کننده زندگی کند.

پس باید بدانیم که هر چیزی که در زندگی داریم و فکر میکنیم مصیبت است مطمئن باشیم از خودمان ناشی میشود.

قرار نیست که معلک بشویم و اگر یکی بخواهد جلوی ما دیگران را قضاوت کند تهاجمی برخورد کنیم، ولی حداقل من میتوانم مراقب خودم باشم سکوت کنم، حرفی نزنم و قضاوت در مورد کسی نکنم.

مشارکت در مورد <<سی دی پیشگامان>>

در ابتدا خانم بتول مشارکت را شروع کرند و به دنبال او خانم همسفر اعظم هم توضیحاتی در مورد این سی دی دادند و در ادامه خانم نگین در مورد این سی دی چنین فرمودند:

آقای مهندس در مورد سی دی پیشگامان فرمودند در طبیعت هستی و کائنات انسان هایی هستند که همیشه یک قدم جلوتر از مابقی انسان ها می باشند و این پیشگامان می توانند پسامبران و انبیا خداوند باشند و یا یکسری افرادی باشند که جزو انبیا و پیامبران قرار نگیرند ولی پیشگامان پیامبر زندگی ما هستند که از نظر خود من آقی مهندس پیشگام هستند در زمینه درمان اعتیاد و در زمینه شناحت انسان، ایشان در مورد حقوق و مسائلی صحبت می کنند که ما نه جایی در مورد آن در کتابی خوانده ایم و نه شنیده ایم و به عبارت دیگر ، قوانینی از هستی را برای ما در زمان حاضر بیان می کنند که به نظر من پیشگام هستند یعنی یک قدم جلوتر می باشند.

پیشگام کسی است که می خواهد راه و مسیر را برای ما مشخص کند و به ما کمک کند که در آن مسیر حرکت کنیم یعنی یک نفر جلوتر از من مسیر درست را دیده ، مثل کمک راهنما ها که در مورد درمان اعتیاد پیشگام هستند رهجو، به خاطر اینکه آن مسیر را رفتند و به دمان رسیده و حالا به رهجو می گویند تو هم باید از این مسیر حرکت کنی تا به درمان برسی.

به فرمایش آقای مهندس پیشگامان به دو دسته تقسیم می شوند:1-پیشگامان که در جهت خیر و حرکت انسان ها هستند 2-پیشگامانی که در جهت تخریب انسان هستند و این جزو قوانین استکه هر جایی نیرویی مثبت و خیر و نیروی الهی وجود داشته باشد نقطه مقابل آن نیروی صفر ارزشی و باز دارنده و نیروی شری وجود دارد و مدام این دو نیرو با هم در حال جنگ هستند.

بار ها و بارها این اتفاق برای ما هم افتاده که داریم خیلی خوب حرکت و سفر میکنیم، مسافرمون خوب سفر میکند ولی یکدفعه معلوم نیست چه اتفاقی می افتد که انقدر حالمان بد می شود، حال مسافرمان بد می شود و امکان دارد مسافرم سفرش را خراب کند چون مدام نیروهای بازدارنده مدام او را می کشانند سر جای اولش، یعنی من نگین باید این را بدانم که اگر یک حرکت مثبتی انجام دادم می توانم برگشت بزنم به یک حرکت منفی

نیروهای بازدارنده روی ساختارهای ما مانند کشی است که بدور کمر ما بسته شده اند که هرچقدر ما به جلو میرویم این کش بیشتر کش می آید و هر لحظه امکان دارد این کش مارا به سر جای اول برگرداند تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که قیچی را برداریم و این کش را ببریم و این نیاز به آموزش آگاهی و تزکیه و پالایش دارد.

و برنامه لژیون با دعای همسفران و خانم نگین به پایان رسید.

همسفر:مریم

 

دستور جلسه هفته آینده: نوستار CD خدا،CD دامنه ارتعاش

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 11 شهریور 1396 09:09 ب.ظ
سلام وبلاگ شیک و بسیار زیبایی داری لایک بسیار عالی و دوست داشتنیc
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :