همسفران مهر
لژیون همسفر نگین_کنگره60
درباره وبلاگ


در حلقه مهر گرد هم جمع امده ایم تا به اشتراک بگذاریم روشنایی و نور را. نوری که ریشه در ظلمت دارد، نوری که احیا میکند، نوری که میرهاند...
امید است که بتوانیم با اموزش علم بزرگ کنگره60 سهم کوچکی در زمینه درمان اعتیادو رهایی از بند اهریمن داشته باشیم

مدیر وبلاگ : همسفر نگین
یکشنبه 4 خرداد 1399 :: نویسنده : همسفر زهرا
به نام قدرت مطلق

لژیون مجازی همسفران مهر در تاریخ 30/2/99  با دستور جلسه سی دی " مجنون" از اقای مهندس وبا استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.برای تک تکتان از خداوند  مجنون بودن را میخواهم ودلم میخواهد به مرحله جنون الهی برسید وبه مرحله عشق الهی و چشمانتان باز بشود واز این دریچه به جهان هستی نگاه کنید که سرتاسرش پر از عشق ورحمت وخیر خداوند است.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 :: نویسنده : همسفر زهرا
به نام قدرت مطلق

جلسه همسفران مهر در تاریخ 22 اردیبهشت 99 با دستور جلسه هفته راهنما و سی دی " رب و مربی" و با استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.
شما خوشبخت ترین وسعادتمندترین انسانهایی هستید که در این دوره حیات دارید زندکی میکنید ، به خاطر اینکه شما رهجوهای اقای مهندس هستید وبه شما اجازه داده شده که اموزش بگیرید ویاد بگیرید. خداوندقدرت اموزش دیدن وگرفتن را به همه انسانها نداده وفقط به یک سری داده است....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 :: نویسنده : همسفر زهرا
به نام قدرت مطلق

لژیون مجازی همسفران مهر در تاریخ ۱۳/اردیبهشت/۹۹ با دستور جلسه سی دی " سیاه چاله ها" از اقای امین وبا استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.

تاریکی هم پایان دارد و همیشه این طور نیست که ادمها در تاریکی تا ابد ماندگار باشند و بالاخره این تاریکی پایان دارد و وقتی تو میایی از شدت ماندن در تاریکی تبدیل شوی به سیاهچاله و بعد ان سیاهچاله نقشه راه خودش را بلد است....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 :: نویسنده : همسفر زهرا
به نام قدرت مطلق

لژیون مجازی همسفران مهر در تاریخ ۳۰/فروردین/۹۹ با دستور جلسه سی دی " انواع تعادل" از اقای امین وبا مشارکت  دوستان آغاز به کار نمود.

خواسته درونی ان خواسته ایست که فقط و فقط شما امده ایید که ان کار را انجام دهید ویا انکه برای شما طراحی شده است،پس نکته مهمش منحصر بودن ان است....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
لژیون مجازی همسفران مهر در تاریخ ۱۹ / فروردین/ ۹۹ با دستور جلسه سی دی " صور پنهان " و " ظرفیت ، مسئولیت ، قبله گم کردن " وبا استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.

اگر میخواهید ظرف بزرگ شود تا مسئولیتهای بزرگتری را بپذیرید ، باید از همان مسئولیتهای کوچکتر به نحو احسن برایید وبتوانید انها را اجرا کنید واین جاست که بعدش میتواتید بگویید که من امادگی دارم که در قسمتهای بالاتر هم به مسئولیتهای بزرگتر دسترسی پیدا کنم وانجامش بدهم......
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، ترک اعتباد،
لینک های مرتبط :
لژیون مجازی همسفران مهر در تاریخ  99/1/16 با دستور جلسه سی دی " شیطانی از وجود خود "از اقای مهندس وبا استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.
وقتی خودمان یک مسئله ای را از ریشه وگره وبنیان  حل نکنیم وان گره را پیدا نکنیم ، حال ما خوب نمیشود ، حتی اگر ورزش کنیم وخرید برویم وسایر کارها را  انجام دهیم ، ولی این گره از درونمان سنگینی میکند وباز مانع میشود که ما بتوانیم حس خوبی را تجربه کنیم


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، ترک اعتیاد، سی دی شیطانی از وجود خود،
لینک های مرتبط :لژیون همسفران مهر روز شنبه مورخ 09/01/1399 به صورت مجازی با استادی کمک راهنما محترم خانم نگین عزیز و همسفران مهر  تشکیل شد. پس از سلام و درود خانم نگین فرمودند:
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : ترک اعتیاد، کنگره، سی دی انسان هالو،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 فروردین 1399 :: نویسنده : همسفر زهرا

به نام قدرت مطلق

لژیون مجازی همسفران مهر در تاریخ ۵/فروردین/۹۹ با دستور جلسه سی دی " اتصال"از اقای مهندس وسی دی " اهمیت خواب شب " از اقای امین وبا استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.
مسلما اتصال در این جهان هستی با اجرای فرامین الهی می افتد وهر کسی که می خواهد اتصالش به جهان هستی وصل باشد ، باید فرمانبردار خوبی باشد....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 اسفند 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا

به نام قدرت مطلق


لژیون مجازی همسفران مهر در تاریخ ۲۷/اسفند/ ۹۸ با دستور جلسه سی دی "معلم" وبا استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.
انسانهایی که در مقابل سختیهای زندگی می ایستند ، تبدیل به انسانهای چند بُعدی شده و در مقابل انسانهای تک بُعدی ؛ کمتر اسیب میبینند ودقیقا  راهنما می اید ودست او را میگیرد که مقابل ان نیروها چتر حمایت برای رهجو شود و میگوید تو باید از این مسیر عبور کنی  و من از تو حمایت می کنم و در مقابل انها می ایستم ، واین کار بسیار بسیار سختی است ....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


لژیون همسفران مهر روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 به صورت مجازی با استادی کمک راهنما محترم خانم نگین عزیز و همسفران مهر  تشکیل شد. پس از سلام و درود خانم نگین فرمودند:ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره60، درمان اعتیاد، سی دی عشق و ایمان،
لینک های مرتبط :لژیون همسفران مهر روز دوشنبه مورخ 12/12/1398 به صورت مجازی با استادی کمک راهنما محترم خانم نگین عزیز و همسفران مهر  تشکیل شد. پس از سلام و درود خانم نگین فرمودند:
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : ترک اعتیاد، کنگره 60، ویروس کرونا، عشق و ایمان،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 بهمن 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا

"به نام قدرت مطلق "

جلسه همسفران مهر در تاریخ ۲۸/ بهمن / ۹۸ با دستور جلسه "سی دی Dsp " و" سی دی تسلیم " از اقای مهندس و با مشارکت جمعی دوستان آغاز به کار نمود.


همه ما زمانی توانستیم به کنگره امده ودرمان را شروع کنیم که پذیرفتیم و ان وقت درب های رحمت باز شد وشروع به حرکت کردیم.

وقتی در برابر خداوند تسلیم میشوید ومیگویید خدایا تو هر چه بگویی وهر چه بخواهی ، ان موقع اتفاقهای بهتری در زندگی ما می افتد…

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

"به نام قدرت مطلق"

جلسه همسفران مهر در تاریخ ۲۱/بهمن/۹۸ با دستور جلسه سی دی " تحویل گرفتن فرماندهی " از اقای مهندس وبا استادی خانم نگین آغاز به کار نمود.این سی دی به یک دلیل برایم اهمیت داشت ؛  وفکر میکنم که دیگر وقتش است که فرماندهی را تحویل بگیرید واین یعنی این توانایی را دارید که توان وقدرتی که درون شماست را اختیارش را بدست گرفته وبتوانید به نحو احسن استفاده کنید....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

لژیون همسفران مهر روز دوشنبه مورخ 14/11/1398  با حضور همسفران مهر و دبیری همسفر اعظم راس ساعت آغاز به کار نمود.  


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : ترک اعتیاد، کنگره60، سی دی چراغ، لنگر کشتی را بکشید،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 بهمن 1398 :: نویسنده : همسفر مهلا


  


لژیون همسفران مهر روز دوشنبه مورخ 07/11/1398  با حضور همسفران مهر و دبیری همسفر اعظم راس ساعت آغاز به کار نمود.  


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : ترک اعتیاد، کنگره60، وادی دهم،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 13 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic